• Tryptone Broth (Tryptone Water)

  • Tryptone Broth được sử dụng để phát hiện indole được tạo ra bởi coliforms . Được cung cấp bởi hãng HIMEDIA ; Code: M463
  • Giá: Liên Hệ
  • Lượt xem : 1685

Thông tin sản phẩm

Ingredients

Gms / Litre

Tryptone #

10.000

Sodium chloride

  5.000

Final pH ( at 25°C)

  7.5±0.2

Bình luận

Tryptone Broth (Tryptone Water)

Tryptone Broth (Tryptone Water)

Tryptone Broth (Tryptone Water)

Tryptone Broth (Tryptone Water)

Tryptone Broth (Tryptone Water)
Tryptone Broth (Tryptone Water)