• Test GH - Kiểm tra độ cứng môi trường nước

  • Độ cứng của nước ảnh hưởng đến tôm, cá nuôi thông qua vai trò điều hòa áp suất thẩm thấu, ảnh hưởng đến điều hòa lượng Ca+2 trong máu. Test gH TMS giúp kiểm tra nhanh độ cứng của môi trường nước, nhất là môi trường ao nuôi trồng thủy sản. Độ cứng (hardness) là thuật ngữ được dùng với nước ngọt và mô tả nồng độ hòa tan của các khoáng chất nhất định trong nước. Độ cứng chủ yếu được tạo ra bởi can-xi (calcium) và ma-giê (magnesium) nhưng những kh oáng chất khác như ka-li (potassium) và na-tri (sodium) cũng góp phần vào độ cứng. Độ cứng của nước ảnh hưởng đến tôm, cá nuôi thông qua vai trò điều hòa áp suất thẩm thấu, ảnh hưởng đến điều hòa lượng Ca+2 trong máu. Ngoài ra độ cứng của nước còn ảnh hưởng đến độc tính của một số hóa chất và thuốc trừ sâu. Nước có hàm lượng Ca+2 cao có khả năng làm giảm tính độc của một số ion kim loại nặng và thuốc trừ sâu. Test gH TMS giúp kiểm tra nhanh độ cứng của môi trường nước, nhất là môi trường ao nuôi trồng thủy sản.
  • Giá: 80000VNĐ
  • Lượt xem : 2861

Thông tin sản phẩm

Bộ sản phẩm dùng cho 100 lần test (5odGH)

Cung cấp bao gồm:

  • 01 ống nghiệm
  • 01 chai thuốc thử số 1:  20ml
  • 01 chai thuốc thử số 2:  10ml
  • 01 chai thuốc thử số 3:  30ml
  • 01 bảng hướng dẫn

Bình luận

Test GH - Kiểm tra độ cứng môi trường nước

Test GH - Kiểm tra độ cứng môi trường nước

Test GH - Kiểm tra độ cứng môi trường nước

Test GH - Kiểm tra độ cứng môi trường nước

Test GH - Kiểm tra độ cứng môi trường nước
Test GH - Kiểm tra độ cứng môi trường nước