• SulfaVer® 4 Sulfate Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100

  • Để xác định sulfate bằng phương pháp đo độ đục SulfaVer® 4. Đã được USEPA chấp nhận để báo cáo phân tích nước thải bằng phương pháp Hach 8051. Phương pháp: SulfaVer® 4. Cỡ đo: 2 đến 70 mg / L SO4. Cỡ mẫu: 10 mL. Đóng gói: 100 gói bột. Code: 2106769
  • Giá: Liên Hệ
  • Lượt xem : 1986

Thông tin sản phẩm

 Specifications

EPA compliant:Yes

Instrument:All except DR/4000,
DR/3000, DR/2010,
DR/2000

Method:8051

Method Name:SulfaVer 4

Number of tests:100

Parameter:Sulfate

Platform :Powder Pillows

Quantity:100/pk

Range:2 - 70 mg/L SO42-

Parameter/Range/Product Information

Sulfate

Method

Range

Instr, Test Kit, etc

USEPA Compliant?

 

10248 DR800 Powder Pillows, LR-MR-HR

0-70, 0-700 and 0-7000 mg/L

 

 

 

10248 Powder Pillows LR-MR-HR SulfaVer 4

2 - 7000 mg/L SO ²-

View

 

 

8051 DR900 Powder Pillows or AccuVac

0 - 70 mg/L

View

Y

 

8051 Powder Pillows or AccuVac® SulfaVer 4

2 - 70 mg/L SO42-

View

Y

Bình luận

SulfaVer® 4 Sulfate Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100

SulfaVer® 4 Sulfate Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100

SulfaVer® 4 Sulfate Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100

SulfaVer® 4 Sulfate Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100

SulfaVer® 4 Sulfate Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100
SulfaVer® 4 Sulfate Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100