• Stablcal® Turbidity Standard, 20 NTU, 100 mL

  • Tiêu chuẩn độ đục Stablcal® cho tất cả các Turbidimeters. Đã được USEPA chấp nhận cho mục đích hiệu chuẩn. Các tiêu chuẩn về độ đục của Stablcal® Stabilized Formazin là các pha loãng Formazin thật được phát triển để sử dụng trong bất kỳ máy đo độ đục nào. Giá trị NTU: 20. Chai: 100 mL. Code: 2660142
  • Giá: Liên Hệ
  • Lượt xem : 1508

Thông tin sản phẩm

 Specifications

Concentration:20 NTU

Platform :Solution

Parameter/Range/Product Information

Turbidity

Method

Range

Instr, Test Kit, etc

USEPA Compliant?

 

180.1 USEPA Method

0 - 10,000 NTU

 

 

 

180.1 USEPA Method

0 - 100 NTU

 

 

 

180.1 USEPA Method

0 - 1000 NTU

 

Y

 

180.1 USEPA Method

0 - 4,000 NTU

 

 

Bình luận

Stablcal® Turbidity Standard, 20 NTU, 100 mL

Stablcal® Turbidity Standard, 20 NTU, 100 mL

Stablcal® Turbidity Standard, 20 NTU, 100 mL

Stablcal® Turbidity Standard, 20 NTU, 100 mL

Stablcal® Turbidity Standard, 20 NTU, 100 mL
Stablcal® Turbidity Standard, 20 NTU, 100 mL