• Soyabean Casein Digest Agar (Tryptone Soya Agar) ,(Casein Soyabean Digest Agar)

  • Soyabean Casein Digest Agar là một môi trường có mục đích chung được sử dụng để trồng nhiều loại vi sinh vật và cho xét nghiệm vô trùng trong thủ tục dược phẩm. Được cung cấp bởi hãng HIMEDIA ; Code: M290
  • Giá: Liên Hệ
  • Lượt xem : 2482

Thông tin sản phẩm

Ingredients

Gms / Litre

Tryptone #

15.000

Soya peptone

  5.000

Sodium chloride

  5.000

Agar

15.000

Final pH ( at 25°C)

  7.3±0.2

Bình luận

Soyabean Casein Digest Agar (Tryptone Soya Agar) ,(Casein Soyabean Digest Agar)

Soyabean Casein Digest Agar (Tryptone Soya Agar) ,(Casein Soyabean Digest Agar)

Soyabean Casein Digest Agar (Tryptone Soya Agar) ,(Casein Soyabean Digest Agar)

Soyabean Casein Digest Agar (Tryptone Soya Agar) ,(Casein Soyabean Digest Agar)

Soyabean Casein Digest Agar (Tryptone Soya Agar) ,(Casein Soyabean Digest Agar)
Soyabean Casein Digest Agar (Tryptone Soya Agar) ,(Casein Soyabean Digest Agar)