• Sodium hydroxide 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution

  • Formula: NaOH ; MW: 40 g/mol ; Density: 1,003 g/cm³ (20 °C) ; Code 31770.294
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem : 2358

Thông tin sản phẩm

Specification Test Results

Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy)

0.0998 to 0.1002 mol/l

Conforms to BDH 19145

Passes test

Bình luận

Sodium hydroxide 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution

Sodium hydroxide 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution

Sodium hydroxide 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution

Sodium hydroxide 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution

Sodium hydroxide 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution
Sodium hydroxide 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution