• Silica gel 60

  • Silica gel 60 tinh khiết dùng cho sắc ký cột 0,063 - 0,200 mm (70 - 230 mesh ASTM). Công thức hóa học: SiO₂ ; Phân tử lượng: 60.08 g/mol ; Nhiệt độ sôi: 2230 °C (1013 hPa) ; Nhiệt độ nóng chảy: 1710 °C ; Tỷ trọng: 200 - 1430 kg/m3 ; Code: 1.07754.0500
  • Giá: Liên Hệ
  • Lượt xem : 1927

Thông tin sản phẩm

Specifications

pH-value (10 % suspension)

6.0 - 7.5

Chloride (Cl)

≤ 0.008 %

Sulfate (SO)

≤ 0.003 %

Cd (Cadmium)

≤ 0.0005 %

Cu (Copper)

≤ 0.0005 %

Fe (Iron)

≤ 0.002 %

Pb (Lead)

≤ 0.0005 %

Zn (Zinc)

≤ 0.0005 %

Particle size

90% between 0.063-0.200 mm

Loss on drying (150 °C)

≤ 7.0 %

UV absorption (Dichloro methane extract)

conforms

Bình luận

Silica gel 60

Silica gel 60

Silica gel 60

Silica gel 60

Silica gel 60
Silica gel 60