• Plate Count Agar (Standard Methods Agar)

  • Plate Count Agar (Standard Methods Agar) sử dụng để xác định số lượng vi sinh vật trong thức ăn, nước, nước thải và cả từ mẫu lâm sàng. Được cung cấp bởi hãng HIMEDIA. Code: M091
  • Giá: Liên Hệ
  • Lượt xem : 1567

Thông tin sản phẩm

Ingredients

Gms / Litre

Tryptone

  5.000

Yeast extract

  2.500

Dextrose (Glucose)

  1.000

Agar

15.000

Final pH ( at 25°C)

  7.0±0.2

Bình luận

Plate Count Agar (Standard Methods Agar)

Plate Count Agar (Standard Methods Agar)

Plate Count Agar (Standard Methods Agar)

Plate Count Agar (Standard Methods Agar)

Plate Count Agar (Standard Methods Agar)
Plate Count Agar (Standard Methods Agar)