• Ông nghiệm không nắp - Duran

  • ống nghiệm có thành dày nên bền về mặt cơ học cùng đó có thể năng chống sốc nhiệt rất tốt
  • Giá: Liên Hệ
  • Lượt xem : 1439

Thông tin sản phẩm

Bình luận

Ông nghiệm không nắp - Duran

Ông nghiệm không nắp - Duran

Ông nghiệm không nắp - Duran

Ông nghiệm không nắp - Duran

Ông nghiệm không nắp - Duran
Ông nghiệm không nắp - Duran