• NitraVer® 5 Nitrate Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100

  • Để xác định nitrat MR và HR bằng phương pháp khử cadmium 5 NitraVer®. Phương pháp Hach 8039 và 8171 Khoảng đo: 0,1 đến 10,0 hoặc 0,3 đến 30,0 mg / L dưới dạng nitrat-N. Kích thước mẫu: 10 mL Đóng gói: 100 gói bột. Code: 2106169
  • Giá: Liên Hệ
  • Lượt xem : 2130

Thông tin sản phẩm

Specifications

Description :NitraVer 5 Nitrate Reagent Powder Pillows, 10 mlLHR, MR

Footnote:†MR method cannot be performed on the DR/850, DR/820, or PC II.

Instrument:All except DR/3000, DR/2010, DR/2000

Method:8039 HR

Method Name:Cadmium Reduction

Method Number 2:8171 MR

Number of tests:100

Parameter:Nitrate

Platform :Powder Pillows

Quantity:100 /pk

Range:0.3 - 30.0 mg/L NO3-N

Range 2:0.1 - 10.0 mg/L NO3-N

Reference method:SM 4500-NO3-B

Shelf Life:40 months

Storage Conditions:10 °C to 25 °C

Parameter/Range/Product Information

Nitrate

Method

Range

Instr, Test Kit, etc

USEPA Compliant?

 

8039 Cadmium Reduction

0.3 - 30.00 mg/L NO3--N

View

 

 

8039 DR900 Powder Pillows or AccuVac

0 - 30.0 mg/L NO3--N

View

 

 

8039 Powder Pillows or AccuVac

0.4 - 30.0 mg/L NO₃⁻-N

View

 

 

8039 Powder Pillows or AccuVac® Cadmium Reduction

0.3 - 30.0 mg/L NO3--N

View

 

 

8171

0.1 - 5.0 mg/L NO3-N

 

 

 

8171 Colorimeter Powder Pillows or AccuVac® Cadmium Reduction

0.2 - 5.0 mg/L NO₃⁻­N MR

View

 

 

8171 DR800 Powder Pillows or AccuVac

0 - 5.0 mg/L NO3--N

View

 

 

8171 Spectrophotometer Powder Pillows or AccuVac

0.1 - 10.0 mg/L NO3--N

View

 

 

Bình luận

NitraVer® 5 Nitrate Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100

NitraVer® 5 Nitrate Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100

NitraVer® 5 Nitrate Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100

NitraVer® 5 Nitrate Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100

NitraVer® 5 Nitrate Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100
NitraVer® 5 Nitrate Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100