• NHIỆT KẾ

  • Giá: Liên Hệ
  • Lượt xem : 1734

Thông tin sản phẩm

Nhiệt kế, nhiệt kế rượu

  • An toàn cho người sử dụng
  • Màu sắc rõ nét, dễ đọc kết quả
  • Cho kết quả nhanh, chính xác

* Ứng dụng: Được ứng dụng rộng rãi trong các phòng thí nghiệm, trong nghiên cứu, trong đời sống

Bình luận

NHIỆT KẾ

NHIỆT KẾ

NHIỆT KẾ

NHIỆT KẾ

NHIỆT KẾ
NHIỆT KẾ