• Methylene blue (C.I.52015)

  • Methylene blue (C.I. 52015) là thuốc nhuộm Certistain® được sử dụng trong vi khuẩn học để nhuộm màu tổng quan và nhuộm màu cho phương pháp Ziehl-Neelsen trong một vật liệu mẫu có nguồn gốc con người. Vi khuẩn xuất hiện màu xanh. Thuốc nhuộm có một ứng dụng quan trọng hơn nữa trong huyết học: Methylene blue và eosin là thành phần chính của nhiều dung dịch nhuộm và hỗn hợp thuốc nhuộm. Certistain® là nhóm sản phẩm dành cho thuốc nhuộm chất lượng cao được lựa chọn đáp ứng tất cả các yêu cầu chất lượng của đăng ký IVD và CE. Code: 1.159430100
  • Giá: Liên Hệ
  • Lượt xem : 3111

Thông tin sản phẩm

Product Information

Hill Formula

C₁₆H₁₈ClNS * x HO

Chemical formula

C₁₆H₁₈ClNS * x HO (x=2-3)

Molar Mass

319.86 g/mol (anhydrous)

Structure formula Image

Physicochemical Information

Melting Point

180 °C (decomposition)

pH value

3 (10 g/l, HO, 20 °C)

Bulk density

400 - 600 kg/m3

Solubility

50 g/l

Toxicological Information

LD 50 oral

LD50 Rat 1180 mg/kg

Safety Information according to GHS

Hazard Pictogram(s)

Hazard Statement(s)

H302: Harmful if swallowed.

Signal Word

Warning

Storage class

10 - 13 Other liquids and solids

WGK

WGK 2 obviously hazardous to water

Disposal

3
Relatively unreactive organic reagents should be collected in container A. If halogenated, they should be collected in container B. For solid residues use container C.

Safety Information

Hazard Symbols

Harmful

Categories of danger

harmful

R Phrase

R 22
Harmful if swallowed.

Storage and Shipping Information

Storage

Store at +5°C to +30°C.

Specifications

Dye content (spectrophotometrically)

≥ 82 %

Identity
- Chloride


passes test

- UV/VIS-Spectrum

passes test

Absorption maximum λ max (ethanol 50 %)

660 - 665 nm

Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.003 g/l; ethanol 50 %)

2250 - 2750

TLC-Test

passes test

Loss on drying (110 °C)

10 - 15 %

Suitability for microscopy

passes test

Bình luận

Methylene blue (C.I.52015)

Methylene blue (C.I.52015)

Methylene blue (C.I.52015)

Methylene blue (C.I.52015)

Methylene blue (C.I.52015)
Methylene blue (C.I.52015)