• Mannitol Salt Phenol-Red Agar

  • Mannitol Salt Phenol-Red Agar là phiên bản sửa đổi của agar chọn lọc được đề xuất bởi Chapman (1945) để phân lập và xác định giả định Staphylococcus aureus trong dược phẩm và thực phẩm không vô trùng. Phương tiện này tuân thủ các thông số kỹ thuật được đưa ra bởi các phương pháp hài hòa của EP, USP, JP để kiểm tra vi khuẩn đối với các sản phẩm không vô trùng: Các xét nghiệm vi sinh vật được chỉ định. ; Code: 1054040500
  • Giá: Liên Hệ
  • Lượt xem : 2289

Thông tin sản phẩm

Physicochemical Information

pH value

7.2 - 7.6 (108 g/l, HO, 25 °C) (after autoclaving)

Bulk density

770 kg/m3

Solubility

108 g/l

Safety Information according to GHS

Storage class

10 - 13 Other liquids and solids

WGK

WGK 1 slightly hazardous to water

Disposal

3
Relatively unreactive organic reagents should be collected in container A. If halogenated, they should be collected in container B. For solid residues use container C.

Storage and Shipping Information

Storage

Store at +15°C to +25°C.

Bình luận

Mannitol Salt Phenol-Red Agar

Mannitol Salt Phenol-Red Agar

Mannitol Salt Phenol-Red Agar

Mannitol Salt Phenol-Red Agar

Mannitol Salt Phenol-Red Agar
Mannitol Salt Phenol-Red Agar