• Hóa chất tinh khiết phân tích Trung Quốc dạng lỏng

  • Hóa chất tinh khiết phân tích dạng lỏng, sử dụng trong phòng thí nghiệm, xuất xứ Trung Quốc
  • Giá: Liên Hệ
  • Lượt xem : 3149

Thông tin sản phẩm

 

Ammonia solution

NH3

500 ml

Formaldehyde solution

HCHO

500ml

Formic acid

 

HCOOH

500 ml

Glycerol

 

C3H5(OH)3

500 ml

Hydrochloric acid

 

HCl

500 ml

Hydrogen peroxide 30%

H2O2

500 ml

Nitric acid

 

HNO3

500 ml

Sulfuric acid

 

H2SO4

500 ml

 

 

Bình luận

Hóa chất tinh khiết phân tích Trung Quốc dạng lỏng

Hóa chất tinh khiết phân tích Trung Quốc dạng lỏng

Hóa chất tinh khiết phân tích Trung Quốc dạng lỏng

Hóa chất tinh khiết phân tích Trung Quốc dạng lỏng

Hóa chất tinh khiết phân tích Trung Quốc dạng lỏng
Hóa chất tinh khiết phân tích Trung Quốc dạng lỏng