• High Range Ammonia Reagent Set 2606945

  • Sản phẩm N Tube cung cấp thử nghiệm an toàn, thuận tiện Các lọ 16 mm được đóng hộp cung cấp một gói khép kín để trộn và đo. Dễ dàng đặt hàng Tất cả các thuốc thử và lọ cần thiết được chứa trong gói. Code: 2606945
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem : 1911

Thông tin sản phẩm

 Specifications

Description :Nitrogen, Ammonia Reagent set, AmVer (Salicylate), HR

Footnote:‡Dependent on the number of performed reagent blanks., *Generally, the DR 5000 performs the same methods as the DR/4000. The DR 2800 performs the same methods as the DR 2700, DR/2500, and DR/2400. Some exceptions do exist.

Method:10031

Method Name:Salicylate

Number of tests:25 - 50

Parameter:Ammonia

Platform :Test 'N Tube™

Range:0.4 - 50.0 mg/L NH3-N

Special Remarks:Set contains: Cuvette test tubes, AmVer Diluent reagent (2607000), Ammoniasalicylate Powder Pillows (2395266), Ammoniacyanurate Powder Pillows (2395466)

Storage Conditions:10 - 25 °C

Parameter/Range/Product Information

Ammonia

Method

Range

Instr, Test Kit, etc

USEPA Compliant?

 

10031 DR800 Test 'N Tube

0 - 50 mg/L NH3-N

 

 

 

10031 Test 'N Tube HR Salicylate

0.4 - 50.0 mg/L NH3-N

 

 

 

 

 

Bình luận

High Range Ammonia Reagent Set 2606945

High Range Ammonia Reagent Set 2606945

High Range Ammonia Reagent Set 2606945

High Range Ammonia Reagent Set 2606945

High Range Ammonia Reagent Set 2606945
High Range Ammonia Reagent Set 2606945