• Glass wool

  • Bông thủy tinh dùng trong thuốc thử phân tích. Dạng bột , Màu trắng . Không mùi ; Tỷ trọng: 20 - 160 kg/m3; Code: 1.04086.0250
  • Giá: Liên Hệ
  • Lượt xem : 1365

Thông tin sản phẩm

Specifications

Substances soluble in hydrochloric acid

≤ 1 %

Alcali soluble in water (as NaO)

≤ 0.1 %

Heavy metals (as Pb)

≤ 0.005 %

Diameter of fibre (15-25 µm)

passes test

Bình luận

Glass wool

Glass wool

Glass wool

Glass wool

Glass wool
Glass wool