• FerroVer® Iron Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100

  • Để xác định sắt bằng phương pháp 1,10 phenanthroline. Phương pháp được USEPA phê duyệt để báo cáo phân tích nước thải bằng phương pháp Hach 8008. Phương pháp FerroVer thu hồi toàn bộ sắt hòa tan và hợp chất chứa sắt, cũng như các hợp chất sắt phức tạp và nhiều dạng sắt không hòa tan. Khoảng đo: 0,02 đến 3,00 mg / L. Cỡ mẫu: 10 mL Đóng gói: 100 gói bột. Code: 2105769
  • Giá: Liên Hệ
  • Lượt xem : 1835

Thông tin sản phẩm

 

Specifications

Description :FerroVer Iron Reagent Powder Pillows, 10 ml

Digestion Required:For total iron

EPA compliant:Yes

Instrument:All except DR/3000, DR/2000

Method:8008

Method Name:FerroVer

Number of tests:100

Parameter:Iron

Platform :Powder Pillows

Quantity:100 /pk

Range:0.02 - 3.00 mg/L Fe

Shelf Life:48 months

Storage Conditions:10 °C to 25 °C

Parameter/Range/Product Information

Iron

Method

Range

Instr, Test Kit, etc

USEPA Compliant?

 

10249 DR800 FerroVer® Powder Pillows, LR-MR-HR FerroVer

0-3.0, 0-30.0 and 0-300.0 mg/L Fe

 

 

 

10249 FerroVer® Powder Pillows

0.1 - 300.0 mg/L Fe

View

 

 

8008 DR800 Powder Pillows or AccuVac

0 - 3.00 mg/L Fe

View

Y

 

8008 FerroVer® Powder Pillows or AccuVac

0.02 - 3.00 mg/L Fe

View

Y

 

8008 PCII DR300 Powder Pillows AccuVac

0.02 - 5.00 mg/L Fe

View

 

 

Bình luận

FerroVer® Iron Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100

FerroVer® Iron Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100

FerroVer® Iron Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100

FerroVer® Iron Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100

FerroVer® Iron Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100
FerroVer® Iron Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100