• Dung môi hữu cơ tinh khiết phân tích Trung Quốc

  • Hóa chất chuyên dụng cho phòng thí nghiệm, sắc kí, quang phổ, di truyền, hóa chất phân tích PA, hóa chất y dược, dung môi hữu cơ cho sản xuất và thí nghiệm. Xuất xứ: Trung Quốc
  • Giá: Liên Hệ
  • Lượt xem : 1944

Thông tin sản phẩm

 

Acetone

CH3COCH3

500 ml

Acetonitrile

CH3CN

500 ml

Ethyl acetate

CH3COOC2H5

500 ml

n-Butanol

CH3(CH2)2OH

500 ml

Petroleum ether 

(30~60)

500 ml

Toluene

C6H5CH3

500 ml

     

 

Bình luận

Dung môi hữu cơ tinh khiết phân tích Trung Quốc

Dung môi hữu cơ tinh khiết phân tích Trung Quốc

Dung môi hữu cơ tinh khiết phân tích Trung Quốc

Dung môi hữu cơ tinh khiết phân tích Trung Quốc

Dung môi hữu cơ tinh khiết phân tích Trung Quốc
Dung môi hữu cơ tinh khiết phân tích Trung Quốc