• DPD Total Chlorine Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100

  • Để xác định chlorine tổng bằng Phương pháp DPD. Đã được USEPA chấp nhận để báo cáo phân tích nước uống và nước thải bằng phương pháp Hach 8167. Khoảng đo: 0,02 - 2,00 mg / L Cl₂. Cỡ mẫu: 10 mL. Đóng gói: 100 gói bột. Không Axit Boric! Code: 2105669
  • Giá: Liên Hệ
  • Lượt xem : 3233

Thông tin sản phẩm

Specifications

Description :DPD Total Chlorine, Reagent Powder Pillows, 10 ml

EPA compliant:Yes

Footnote:*Generally, the DR 5000 performs the same methods as the DR/4000. The DR 2800 performs the same methods as the DR 2700, DR/2500, and DR/2400. Some exceptions do exist.

Instrument:All except DR/3000, DR/2000

Method:8167

Method Name:DPD

Method Number 2:8031

Method Number 3:8016

Number of tests:100

Parameter:Total Chlorine, Bromine, Iodine

Platform :Powder Pillows

Quantity:100 /pk

Range:0.02 - 2.00 mg/L Cl2

Range 2:0.05 - 4.50 mg/L Br2

Range 3:0.07 - 7.00 mg/L I2

Reference method:SM 4500-Cl G

Shelf Life:60 months

Storage Conditions:10 °C to 25 °C

Parameter/Range/Product Information

Bromine

Method

Range

Instr, Test Kit, etc

USEPA Compliant?

 

8016 DPD Method, PP or AccuVac

0.05 - 4.50 mg/L Br

View

 

 

8016 DPD, PP or AccuVac DR300 PCII

0.05 - 4.50 mg/L Br

View

 

 

8016 DR800

0 - 4.50 mg/L

View

 

 

8016 Pocket Colorimeter DR300

0.2 - 10.0 mg/L Br

 

 

Chlorine & Bromine, Total

Method

Range

Instr, Test Kit, etc

USEPA Compliant?

 

8016 DPD

0.05 - 4.50 mg/L Br2

 

 

Chlorine, Free & Total

Method

Range

Instr, Test Kit, etc

USEPA Compliant?

 

DR300 Pocket Colorimeter DPD, High Range DPD

0.1 - 8.0 mg/L Cl

View

Y

Chlorine, Total

Method

Range

Instr, Test Kit, etc

USEPA Compliant?

 

8167 DPD Powder Pillows or AccuVac®

0.02 - 2.00 mg/L Cl

View

Y

 

8167 DR900 LR, Powder Pillows or AccuVac

0 - 2.00 mg/L Cl

View

Y

Iodine

Method

Range

Instr, Test Kit, etc

USEPA Compliant?

 

8031 Spectrophotometer, Powder Pillows or AccuVac DPD

0.07 - 7.00 mg/L I

View

 

Bình luận

DPD Total Chlorine Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100

DPD Total Chlorine Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100

DPD Total Chlorine Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100

DPD Total Chlorine Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100

DPD Total Chlorine Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100
DPD Total Chlorine Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100