• DPD Free Chlorine Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100

  • Để xác định chlorine tự do bằng phương pháp DPD Free Chlorine. Đã được USEPA chấp nhận để báo cáo phân tích nước uống bằng phương pháp Hach 8021. Khoảng đo: 0,02 - 2,00 mg / L Cl₂. Cỡ mẫu: 10 mL. Đóng gói: 100 gói bột. Không Axit Boric ! Code: 2105569
  • Giá: Liên Hệ
  • Lượt xem : 1989

Thông tin sản phẩm

 Specifications

Description :DPD Free Chlorine Reagent Powder Pillows, 10 ml

EPA compliant:Yes

Instrument:All except DR/3000, DR/2000

Method:8021

Method Name:DPD

Number of tests:100

Parameter:Free Chlorine, Chlorine Dioxide

Platform :Powder Pillows

Quantity:100 /pk

Range:0.02 - 2.00 mg/L Cl2

Storage Conditions:10 °C to 25 °C

Parameter/Range/Product Information

Chlorine Demand / Requirement

Method

Range

Instr, Test Kit, etc

USEPA Compliant?

 

10223

Chlorine Demand/Requirement 10223 varies

 

 

Chlorine Dioxide

Method

Range

Instr, Test Kit, etc

USEPA Compliant?

 

10126 DPD

0.05 - 5.00 mg/L ClO

View

Y

 

10126 DPD Powder Pillows or AccuVac

0.04 - 5.00 mg/L ClO2

View

Y

 

10126 DR300 PCII DPD Powder Pillows

0.05 - 5.00 mg/L ClO

View

 

 

10126 DR800 DPD Powder Pillows

0 - 5.00 mg/L

 

Y

Chlorine, Free

Method

Range

Instr, Test Kit, etc

USEPA Compliant?

 

8021 DPD Powder Pillows or AccuVac®

0.02 - 2.00 mg/L Cl2

View

Y

 

8021 DR800, Powder Pillows or AccuVac®

0 - 2.00 mg/L

View

Y

Chlorine, Free & Total

Method

Range

Instr, Test Kit, etc

USEPA Compliant?

 

DR300 Pocket Colorimeter DPD, High Range DPD

0.1 - 8.0 mg/L Cl

View

Y

Bình luận

DPD Free Chlorine Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100

DPD Free Chlorine Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100

DPD Free Chlorine Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100

DPD Free Chlorine Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100

DPD Free Chlorine Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100
DPD Free Chlorine Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100