• Cốc thấp thành hãng Duran - Beaker low form Duran

  • Cốc thấp thành có vòi với độ chia dễ dàng đọc, nhãn ghi lớn dễ dàng đánh dấu. Cốc có vòi cùng với thành cốc có độ dày đồng nhất phù hợp cho sử dụng trong nung, sấy ở nhiệt độ <140oC
  • Giá: Liên Hệ
  • Lượt xem : 1421

Thông tin sản phẩm

Bình luận

Cốc thấp thành hãng Duran - Beaker low form Duran

Cốc thấp thành hãng Duran - Beaker low form Duran

Cốc thấp thành hãng Duran - Beaker low form Duran

Cốc thấp thành hãng Duran - Beaker low form Duran

Cốc thấp thành hãng Duran - Beaker low form Duran
Cốc thấp thành hãng Duran - Beaker low form Duran