• Cốc cao thành không vòi - Duran - Beaker Duran

  • Cốc cao thành không vòi vòi với độ chia dễ dàng đọc, nhãn ghi lớn dễ dàng đánh dấu. Cốc có vòi cùng với thành cốc có độ dày đồng nhất phù hợp cho sử dụng trong nung, sấy ở nhiệt độ <140oC
  • Giá: Liên Hệ
  • Lượt xem : 1205

Thông tin sản phẩm

Bình luận

Cốc cao thành không vòi - Duran - Beaker Duran

Cốc cao thành không vòi - Duran - Beaker Duran

Cốc cao thành không vòi - Duran - Beaker Duran

Cốc cao thành không vòi - Duran - Beaker Duran

Cốc cao thành không vòi - Duran - Beaker Duran
Cốc cao thành không vòi - Duran - Beaker Duran