• Cốc cao thành hãng Duran - Beaker Hohe form

  • Cốc cao thành có vòi với độ chia dễ dàng đọc, nhãn ghi lớn dễ dàng đánh dấu. Cốc có vòi cùng với thành cốc có độ dày đồng nhất phù hợp cho sử dụng trong nung, sấy ở nhiệt độ <140oC
  • Giá: Liên Hệ
  • Lượt xem : 1342

Thông tin sản phẩm

Bình luận

Cốc cao thành hãng Duran - Beaker Hohe form

Cốc cao thành hãng Duran - Beaker Hohe form

Cốc cao thành hãng Duran - Beaker Hohe form

Cốc cao thành hãng Duran - Beaker Hohe form

Cốc cao thành hãng Duran - Beaker Hohe form
Cốc cao thành hãng Duran - Beaker Hohe form