• Buffered Peptone Water

  • Buffered Peptone Water là một phương tiện làm giàu trước được sử dụng để tăng khả năng phục hồi của các loài vi khuẩn Salmonella bị thương từ thực phẩm trước khi làm giàu chọn lọc và phân lập. Được cung cấp bởi hãng HIMEDIA ; Code: M614
  • Giá: Liên Hệ
  • Lượt xem : 1498

Thông tin sản phẩm

Ingredients

Gms / Litre

Proteose peptone

10.000

Sodium chloride

5.000

Disodium phosphate, anhydrous

3.500

Monopotassium phosphate

1.500

Final pH ( at 25°C)

7.2±0.2

**Formula adjusted, standardized to suit performance parameters

 

Store between 10-30°C  in a tightly closed container and the prepared medium at  15-25°C . Use before expiry date on the label.  

Bình luận

Buffered Peptone Water

Buffered Peptone Water

Buffered Peptone Water

Buffered Peptone Water

Buffered Peptone Water
Buffered Peptone Water