• Buffer solution - Titrinorm

  • Đây là các dung dịch đệm thuốc thử cấp độ phân tích được điều chế từ thương hiệu AnalaR® NORMAPUR® . Giá trị phân tích thực trên nhãn với độ chính xác là ± 0,02 đơn vị pH (pH 1 - 11) (± 0,05 đối với đệm pH 12,00)
  • Giá: Liên Hệ
  • Lượt xem : 2422

Thông tin sản phẩm

Bình luận

Buffer solution - Titrinorm

Buffer solution - Titrinorm

Buffer solution - Titrinorm

Buffer solution - Titrinorm

Buffer solution - Titrinorm
Buffer solution - Titrinorm