• Brilliant Green Agar Base, Modified

  • Brilliant Green Agar (Modified) được sử dụng để phân lập Salmonellae chọn lọc khác với Salmonella Typhi từ phân và vật liệu khác. Được cung cấp bởi hãng HIMEDIA ; Code: M016
  • Giá: Liên Hệ
  • Lượt xem : 1932

Thông tin sản phẩm

Ingredients

Gms / Litre

Proteose peptone

10.000

Yeast extract

  3.000

Lactose

10.000

Sucrose

10.000

Sodium chloride

  5.000

Phenol red

  0.080

Brilliant green

  0.0125

Agar

20.000

Final pH ( at 25°C)

6.9±0.2

Bình luận

Brilliant Green Agar Base, Modified

Brilliant Green Agar Base, Modified

Brilliant Green Agar Base, Modified

Brilliant Green Agar Base, Modified

Brilliant Green Agar Base, Modified
Brilliant Green Agar Base, Modified