• Bộ Test PH ( Kiểm tra pH)

  • Độ pH phản ánh độ axit và độ kiềm của nước. pH của nước ao nuôi có ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến sự phát triển của tôm cá, sinh vật trong ao… Kiểm soát chỉ số pH là một trong những việc cần thiết phải làm thường xuyên. Test pH TMS chuyên dùng để kiểm tra độ pH trong môi trường nước, nhất là môi trường ao nuôi trồng thủy sản. Bộ test gọn nhẹ, dễ sử dụng và cho kết quả nhanh.
  • Giá: 80000VNĐ
  • Lượt xem : 2876

Thông tin sản phẩm

Hiệu: TMS

-    Thang đo 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,4; 6,7; 7,0; 7,3; 7,6; 7,9; 8,2; 8,5; 8,8; 9,1; 9,4;10

-    200 lần test /Hộp
Cung cấp:
-    01 ống nghiệm
-    01 chai thuốc thử 25ml
-    01 bảng màu
 

Bình luận

Bộ Test PH ( Kiểm tra pH)

Bộ Test PH ( Kiểm tra pH)

Bộ Test PH ( Kiểm tra pH)

Bộ Test PH ( Kiểm tra pH)

Bộ Test PH ( Kiểm tra pH)
Bộ Test PH ( Kiểm tra pH)