• Bộ Test NO3 ( test Nitrat)

  • Một trong những mối quan tâm chính của chất thải trong ao nuôi là Nitơ, thể hiện qua hàm lượng NH3, NO2, NO3. Trong đó, NH3 có thể được loại bỏ thông qua quá trình Nitrate hóa. Đây là chu trình 2 bước được thực hiện bởi vi khuẩn tự dưỡng (vi khuẩn Nitrate hóa). NH3 được chuyển hóa thành NO2 và sau đó chuyển hóa thành NO3. Nitrate (NO3) chỉ gây độc với tôm nuôi trong ao khi hàm lượng tích lũy ở mức cao. Tuy nhiên, càng về cuối vụ nuôi, lượng NO3 càng tích lũy nhiều, nhưng các giải pháp để giảm nồng độ NO3 (thay nước hoặc công nghệ khử Nitrit sinh học) lại rất tốn kém. Chính vì vậy, để giảm thiểu tối đa những tốn kém, kiểm tra chất lượng ao nuôi là việc làm cần được tiến hành thường xuyên để sớm tìm được hướng cải tạo môi trường nước. Và NO3 là một trong những hàm lượng cần được kiểm soát. Dùng test kiểm tra môi trường nước là một phương pháp dễ thực hiện, đem lại kết quả nhanh. Trong đó, test NO3 TMS là một loại test chuyên dụng, dùng để kiểm tra hàm lượng NO3 trong môi trường nước, nhất là ao nuôi trồng thủy sản tiện lợi như thế.
  • Giá: 90000
  • Lượt xem : 4235

Thông tin sản phẩm

Hiệu: TMS
-    Thang đo 0 – 100 mgNO3/L

-    100 lần Test.
Cung cấp bao gồm: 
-    01 ống nghiệm
-    01 chai thuốc thử số 1:  20ml
-    01 chai thuốc thử số 2: 20ml
-    01 lọ thuốc thử số 3: 1g
-    01 muỗng múc thuốc thử số 3
-    01 chai thuốc thử số 4: 20ml
-    01 bảng màu

Bình luận

Bộ Test NO3 ( test Nitrat)

Bộ Test NO3 ( test Nitrat)

Bộ Test NO3 ( test Nitrat)

Bộ Test NO3 ( test Nitrat)

Bộ Test NO3 ( test Nitrat)
Bộ Test NO3 ( test Nitrat)