• Bộ Test NO2 ( test nitrit)

  • Nitrite (NO2-) là chất gây độc do tạo thành chất methemoglobin và giảm sự chuyển oxygen tới tế bào. Nitrite không chỉ làm cá thiếu oxy vì tạo ra MetHb mà còn tác động đến nhiều cơ quan khác bởi nhiều cơ chế khác nhau Test NO2 Nitrit TMSđược dùng kiểm tra hàm lượng NO2 trong môi trường nước, đặc biệt là môi trường ao nuôi trồng thủy sản.
  • Giá: 80000VNĐ
  • Lượt xem : 2459

Thông tin sản phẩm

Hiệu: TMS
-    Thang đo 0 – 5 mgNO2/L

-    100 lần Test.
Cung cấp bao gồm: 
-    01 ống nghiệm
-    01 chai thuốc thử số 1:  20ml
-    01 chai thuốc thử số 2:  20ml
-    01 bảng màu

Bình luận

Bộ Test NO2 ( test nitrit)

Bộ Test NO2 ( test nitrit)

Bộ Test NO2 ( test nitrit)

Bộ Test NO2 ( test nitrit)

Bộ Test NO2 ( test nitrit)
Bộ Test NO2 ( test nitrit)