• Bộ test NH4/NH3 ( Kiểm tra Amoniac)

  • Test NH4/NH3 TMS là loại test dễ thực hiện, cho kết quả nhanh và chính xác, chuyên dùng cho môi trường nước, nhất là ao nuôi trồng thủy sản và có giá thành rẻ, . Amoniac là chất độc hại được tích lũy trong quá trình nuôi, chủ yếu phát sinh từ chất thải của tôm cá trong ao nuôi thủy sản. Amonia tồn tại một trong hai dạng amoniac (NH3) hoặc các ion amoni (NH4+), nó sẽ chuyển thành các chất khác tùy thuộc vào giá trị pH trong nước. Việc kiểm tra NH3 hay NH4 trong môi trường ao nuôi có nhiều phương pháp khác nhau và cần được tiến hành thường xuyên. Dùng test kiểm tra là cách dễ thực hiện và cho hiệu quả nhanh chóng. Test NH4/NH3 TMS là loại test được đa số người dùng đánh giá tốt, chuyên dùng cho môi trường nước, nhất là ao nuôi trồng thủy sản.
  • Giá: 125000VNĐ
  • Lượt xem : 3765

Thông tin sản phẩm

 

Hiu: TMS

-            Thang đo 0 – 10 mgNH4/L

-            90 lần Test.

Cung cấp bao gồm:

  • 01 chai thuốc thử số 1: 20ml
  • 01 chai thuốc thử số 2: 20ml
  • 01 chai thuốc thử số 3: 20ml
  • 01 bảng quy đổi từ NH4 sang NH3 theo pH
  • 01 ống nghiệm

01 bảng màu

Bình luận

Bộ test NH4/NH3 ( Kiểm tra Amoniac)

Bộ test NH4/NH3 ( Kiểm tra Amoniac)

Bộ test NH4/NH3 ( Kiểm tra Amoniac)

Bộ test NH4/NH3 ( Kiểm tra Amoniac)

Bộ test NH4/NH3 ( Kiểm tra Amoniac)
Bộ test NH4/NH3 ( Kiểm tra Amoniac)