• Bộ test Kiềm (KH) TMS

  • Độ kiềm của nước được hiểu là khả năng thu nhận acid (H+) của nước do sự có mặt của các bazơ trong đó. Test kH TMS dùng để kiểm tra độ kiềm trong môi trường nước, đặc biệt là ao nuôi trồng thủy sản một cách nhanh chóng và dễ dàng
  • Giá: 80000 VNĐ
  • Lượt xem : 2681

Thông tin sản phẩm

Hiệu: TMS
-    Bước nhảy 10 mg/l   (0,45 odKH)

200 lần test (100mg/l)

Cung cấp bao gồm:

  • 01 ống nghiệm
  • 01 chai thuốc thử số 1:  25ml
  • 01 chai thuốc thử số 2:  30ml
  • 01 chai thuốc thử số 2 kèm theo:  100ml
  • 01 bảng hướng dẫn

Bình luận

Bộ test Kiềm (KH) TMS

Bộ test Kiềm (KH) TMS

Bộ test Kiềm (KH) TMS

Bộ test Kiềm (KH) TMS

Bộ test Kiềm (KH) TMS
Bộ test Kiềm (KH) TMS