• Bộ Test H2S ( Test H2S)

  • Giá: 180000
  • Lượt xem : 2990

Thông tin sản phẩm

Hiệu: TMS

Thang đo: 03mg/l

  • Số lần test:  90 lần

Cung cấp bao gồm:

  • 01 chai thuốc thử số 1: 20ml
  • 01 chai thuốc thử số 2: 20ml
  • 01 chai thuốc thử số 3: 20ml
  • 01 ống nghiệm
  • 01 bảng màu

Bình luận

Bộ Test H2S ( Test H2S)

Bộ Test H2S ( Test H2S)

Bộ Test H2S ( Test H2S)

Bộ Test H2S ( Test H2S)

Bộ Test H2S ( Test H2S)
Bộ Test H2S ( Test H2S)