• Bộ test Cl ( Test chlorine tự do)

  • Kiểm tra chất lượng ao nuôi nói chung và Clorin nói riêng là việc làm cần được tiến hành thường xuyên. Test Cl TMS dùng để kiểm tra hàm lượng Clorin trong môi trường ao nuôi trồng thủy sản là một sản phẩm của Đức, với đặc điểm dễ sử dụng, trọn bộ sản phẩm nhỏ gọn, cho kết quả nhanh và chính xác.
  • Giá: 70000VNĐ
  • Lượt xem : 2233

Thông tin sản phẩm

Hiệu TMS

-           Thang đo: 0-5mg/l

           Số lần test: 200 lần

Cung cấp:

  • 01 ống nghiệm
  • 01 chai thuốc thử 30ml
  • 01 bảng màu

Bình luận

Bộ test Cl ( Test chlorine tự do)

Bộ test Cl ( Test chlorine tự do)

Bộ test Cl ( Test chlorine tự do)

Bộ test Cl ( Test chlorine tự do)

Bộ test Cl ( Test chlorine tự do)
Bộ test Cl ( Test chlorine tự do)