• Bình tam giác Hãng Duran - Erlenmeyer flask

  • Với độ chia vạch dễ đọc và trường ghi nhãn bằng gốm nung trắng kích thước lớn để dễ dàng đánh dấu. Do dạng hình nón nên phù hợp với việc trộn hóa chất lỏng. Phân bố độ dày thành bình đồng nhất giúp bình này dễ áp dụng cho các ứng dụng sấy nung <140oC
  • Giá: Liên Hệ
  • Lượt xem : 1618

Thông tin sản phẩm

Bình luận

Bình tam giác Hãng Duran - Erlenmeyer flask

Bình tam giác Hãng Duran - Erlenmeyer flask

Bình tam giác Hãng Duran - Erlenmeyer flask

Bình tam giác Hãng Duran - Erlenmeyer flask

Bình tam giác Hãng Duran - Erlenmeyer flask
Bình tam giác Hãng Duran - Erlenmeyer flask