• Bình cầu đáy tròn Duran

  • Độ dày thành phân bố đồng nhất giúp bình có thể sử dụng cho các ứng dụng sấy, đun. Bình có đường kính cổ từ 65mm trở lên sẽ có vành gia cố
  • Giá: Liên Hệ
  • Lượt xem : 1362

Thông tin sản phẩm

Bình luận

Bình cầu đáy tròn Duran

Bình cầu đáy tròn Duran

Bình cầu đáy tròn Duran

Bình cầu đáy tròn Duran

Bình cầu đáy tròn Duran
Bình cầu đáy tròn Duran