• Bình cầu đáy tròn cổ rộng Duran - Round bottom flask wide neck

  • Độ dày thành phân bố đồng nhất giúp bình có thể sử dụng cho các ứng dụng sấy, đun. Bình có đường kính cổ từ 65mm trở lên sẽ có vành gia cố
  • Giá: Liên Hệ
  • Lượt xem : 1533

Thông tin sản phẩm

Bình luận

Bình cầu đáy tròn cổ rộng Duran - Round bottom flask wide neck

Bình cầu đáy tròn cổ rộng Duran - Round bottom flask wide neck

Bình cầu đáy tròn cổ rộng Duran - Round bottom flask wide neck

Bình cầu đáy tròn cổ rộng Duran - Round bottom flask wide neck

Bình cầu đáy tròn cổ rộng Duran - Round bottom flask wide neck
Bình cầu đáy tròn cổ rộng Duran - Round bottom flask wide neck