• Bình cầu đáy bằng Duran - Flat bottom flask

  • Phân bố độ dày thành đồng nhất làm cho các bình này lý tưởng cho các ứng dụng sưởi ấm. Đế phẳng có nghĩa là bình có thể được đặt xuống mà không có vòng hỗ trợ. Bình có đường kính cổ từ 65 mm trở lên có vành gia cố.
  • Giá: Liên Hệ
  • Lượt xem : 1503

Thông tin sản phẩm

Bình luận

Bình cầu đáy bằng Duran - Flat bottom flask

Bình cầu đáy bằng Duran - Flat bottom flask

Bình cầu đáy bằng Duran - Flat bottom flask

Bình cầu đáy bằng Duran - Flat bottom flask

Bình cầu đáy bằng Duran - Flat bottom flask
Bình cầu đáy bằng Duran - Flat bottom flask