• Bình cầu đáy bằng cổ rộng Duran - Flat bottom flask wide neck

  • Phân bố độ dày thành đồng nhất làm cho các bình này lý tưởng cho các ứng dụng sưởi ấm. Đế phẳng có nghĩa là bình có thể được đặt xuống mà không có vòng hỗ trợ. Bình có đường kính cổ từ 65 mm trở lên có vành gia cố.
  • Giá: Liên Hệ
  • Lượt xem : 1401

Thông tin sản phẩm

Bình luận

Bình cầu đáy bằng cổ rộng Duran - Flat bottom flask wide neck

Bình cầu đáy bằng cổ rộng Duran - Flat bottom flask wide neck

Bình cầu đáy bằng cổ rộng Duran - Flat bottom flask wide neck

Bình cầu đáy bằng cổ rộng Duran - Flat bottom flask wide neck

Bình cầu đáy bằng cổ rộng Duran - Flat bottom flask wide neck
Bình cầu đáy bằng cổ rộng Duran - Flat bottom flask wide neck