• Bếp đun bình cầu 3 chổ

  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem : 1408

Thông tin sản phẩm

Hãng: Electrothermal

Bếp đun bình cầu 3 chổ - heating mantel dùng để gia nhiệt các loại bình cầu có kích thước, thể tích khác nhau
Có hai loại gia nhiệt và gia nhiệt có khuấy 

Ứng dụng
Phòng Lab  và ứng dụng cơ bản PTN
Hóa học căn bản thông thường

Bình luận

Bếp đun bình cầu 3 chổ

Bếp đun bình cầu 3 chổ

Bếp đun bình cầu 3 chổ

Bếp đun bình cầu 3 chổ

Bếp đun bình cầu 3 chổ
Bếp đun bình cầu 3 chổ