• Bếp đun bình cầu 1 chổ

  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem : 1352

Thông tin sản phẩm

Bếp đun bình cầu- heating mantle dùng để gia nhiệt các loại bình cầu có kích thước, thể tích khác nhau

Có hai loại gia nhiệt và gia nhiệt có khuấy 

Ứng dụng

Phòng Lab  và ứng dụng cơ bản PTN

Hóa học căn bản thông thường

Bình luận

Bếp đun bình cầu 1 chổ

Bếp đun bình cầu 1 chổ

Bếp đun bình cầu 1 chổ

Bếp đun bình cầu 1 chổ

Bếp đun bình cầu 1 chổ
Bếp đun bình cầu 1 chổ