• Baird Parker Agar Base

  • Baird Parker Agar Base Baird Parker Agar Base được khuyến nghị phân lập và liệt kê các chủng tụ cầu dương coagulase từ các mẫu thực phẩm và các vật liệu khác. Được cung cấp bởi hãng HIMEDIA . Code: M043
  • Giá: Liên Hệ
  • Lượt xem : 1520

Thông tin sản phẩm

Ingredients

Gms / Litre

Tryptone

10.000

HM Peptone B#

  5.000

Yeast extract

  1.000

Glycine

 12.000

Sodium puruvate

 10.000

Lithium chloride

   5.000

Agar

 20.000

Final pH ( at 25°C)

7.0±0.2

Bình luận

Baird Parker Agar Base

Baird Parker Agar Base

Baird Parker Agar Base

Baird Parker Agar Base

Baird Parker Agar Base
Baird Parker Agar Base