• Aluminum Reagent Set

  • Thuốc thử được thiết lập để xác định nhôm bằng phương pháp AluVer®3 Aluminon. Phương pháp Hach 8012. Khoảng đo: 0,008 - 0,800 mg / L Al. Bộ sản phẩm chứa 100 gói: AluVer®3 Aluminon Reagent Powder Pillows, Ascorbic Acid Powder Pillows và Bleaching 3 Reagent Powder Pillows. Code: 2242000
  • Giá: Liên Hệ
  • Lượt xem : 2441

Thông tin sản phẩm

 Specifications

Description :Aluminum Reagent Set, Powder Pillows, Aluminon

Instrument:All

Method:8012

Method Name:Aluminon

Number of tests:100

Parameter:Aluminum

Platform :Powder Pillows

Range:0.008 - 0.800 mg/L Al

Special Remarks:Set contains: AluVer 3 Aluminium Powder Pillows (1429099), Ascorbic Acid Powder Pillows (1457799), Bleaching 3 Powder Pillows (1429449)

Storage Conditions:10 °C to 30 °C

Parameter/Range/Product Information

Aluminum

Method

Range

Instr, Test Kit, etc

USEPA Compliant?

 

8012 Aluminon Method, Powder Pillows

0.02 - 0.80 mg/L Al+

 

 

 

8012 Colorimeters, Powder Pillows

0.01 - 0.80 mg/L Al+

View

 

 

8012 DR800

0 - 0.80 mg/L

View

 

 

8012 Spectrophotometer, Powder Pillows

0.008 - 0.800 mg/L Al

 

 

 

 

Bình luận

Aluminum Reagent Set

Aluminum Reagent Set

Aluminum Reagent Set

Aluminum Reagent Set

Aluminum Reagent Set
Aluminum Reagent Set