• 2,2,4-Trimethylpentane ≥99.5%

  • Formula: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃ ; MW: 114,23 g/mol ; Boiling Pt: 99,2 °C (1013 hPa) ; Melting Pt: –107 °C ; Density: 0,692 g/cm³ (20 °C) ; Flash Pt: –12 °C ; Code: 83630.320
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem : 2828

Thông tin sản phẩm

Specification Test Results

Assay (GC)

Min. 99.50 %

Water

Max. 0.01 %

Non-volatile residue

Max. 0.0005 %

Acidity

Max. 0.0005 meq/g

Alkalinity

Max. 0.0002 meq/g

Transmittance (220 nm)

Min. 70.0 %

Transmittance (235 nm)

Min. 80.0 %

Transmittance (255 nm)

Min. 98.0 %

Conforms to BDH 15246

Passes test

Bình luận

2,2,4-Trimethylpentane ≥99.5%

2,2,4-Trimethylpentane ≥99.5%

2,2,4-Trimethylpentane ≥99.5%

2,2,4-Trimethylpentane ≥99.5%

2,2,4-Trimethylpentane ≥99.5%
2,2,4-Trimethylpentane ≥99.5%